به سامانه ثبت نام اینترنتی مدارس شاهد استان آذربایجان غربی خوش آمدید.

جهت تکمیل فرم ثبت نام در گام های بعدی، شما نیاز به اطلاعات زیر خواهید داشت:
  • اطلاعات مربوط به سال تحصیلی گذشته (محل تحصیل، معدل، ...)
  • اطلاعات شناسنامه ای دانش آموز
  • اطلاعات فردی اولیای دانش آموز
  • عکس 3x4 اسکن شده (حداکثر حجم فایل 50 کیلو بایت)
توجه: در حین انجام مراحل ثبت نام، از موارد زیر خود داری نمائید:
  • فشردن کلید F5 یا گزینه Refresh
  • فشردن کلید BackSpace یا گزینه Back (Alt + Left Arrow)
  • گزینه Next (Alt + Right Arrow)

لطفاً با دقت مطالعه فرمائید.
شرایط اختصاصی ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان غیر شاهد

  1. دارا بودن حد نصاب علمی لازم بر حسب پایه و دوره تحصیلی
  2. کسب امتیاز لازم (با تأئید ستاد شاهد منطقه)
  3. قبولی در آزمون ورودی پایه های اول راهنمایی یا اول متوسطه (در مدارسی که آزمون ورودی برگزار می شود)
تبصره: ادامه تحصیل دانش آموزان غیر شاهد، منوز به تأئید وضعیت اخلاقی - رفتاری و تربیتی آنان توسط شورای مدرسه و احراز شرایط علمی می باشد.
* شرایط علمی ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان غیر شاهد
الف - پیش دبستانی و دبستان شاهد:
  دانش آموزان ورودی به مدرسه شاهد دانش آموزان مدرسه شاهد
(ادامه تحصیل - پایه های دوم تا پنجم)
پیش دبستانی و اول ابتدایی دارا بودن شرایط عمومی و کسب امتیاز لازم ---
پایه دوم تا پنجم ابتدایی قبول خرداد با حداقل معدل 18 در امتحانات نیمسال دوم قبول خرداد با حداقل معدل 18 در امتحانات نیمسال دوم
پایه دوم تا پنجم مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی قبول خرداد (در حد خیلی خوب) قبول خرداد (در حد خیلی خوب)

ب - مدرسه راهنمایی تحصیلی شاهد:
  دانش آموزان ورودی به مدرسه شاهد دانش آموزان مدرسه شاهد
(ادامه تحصیل - پایه های دوم و سوم)
پایه اول راهنمایی قبول خرداد با حداقل معدل کل 17 و حداقل نمره 16 (بدون ضریب) در تمام دروس در امتحانات نیمسال دوم ---
پایه دوم و سوم راهنمایی قبول خرداد با حداقل معدل 17 و حداقل نمره 16 (بدون ضریب) در تمام دروس در امتحانات نیمسال دوم قبول خرداد با حداقل معدل 16 و حداقل نمره 14 (بدون ضریب) در امتحانات نیمسال دوم در دروس ریاضیات، علوم تجربی، املاء فارسی، عربی، املاء زبان خارجی

ج - دبیرستان شاهد:
  دانش آموزان ورودی به مدرسه شاهد دانش آموزان مدرسه شاهد
(ادامه تحصیل - پایه های دوم و سوم)
سال اول دبیرستانهای شاهد قبول خرداد با حداقل معدل کل 16 و حداقل نمره 14 (بدون ضریب) در امتحانات نیمسال دوم در دروس ریاضیات، علوم تجربی، املاء فارسی، عربی، املاء زبان خارجی سال سوم راهنمایی ---
سال دوم (رشته های نظری) قبول خرداد در سال اول متوسطه با حداقل معدل کل 15 و حداقل نمره سالانه در دروسی که برای رشته انتخابی دانش آموز اختصاصی محسوب می شوند. حداقل معدل کل 13 در سال اول متوسطه با رعایت ماذه 74 آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه
سال سوم (رشته های نظری) حداقل معدل کل 15 و نمره سالانه 14 در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوط حداقل معدل کل 13 با حداقل نمره سالانه 12 در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوط

  دانش آموزان ورودی از دبیرستان غیر شاهد دانش آموز دبیرستان شاهد (ادامه تحصیل)
سال آخر دوره متوسط حداقل میانگین نمره سالانه 16 در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوطه حداقل میانگین نمره سالانه 14 در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوط
جهت تکمیل فرم ثبت نام، کد امنیتی زیر را وارد نموده و بر روی گزینه «ثبت نام» کلیک نمائید.
توجه: کلیک بر روی گزینه «ثبت نام» به منزله مطالعه جداول فوق و قبول شرایط ثبت نام بوده و بدیهی است مدارک مربوطه می بایست به مدرسه ارائه شود.
کد امنیتی :
در صورت عدم خوانایی، بر روی عکس کلیک نمائید.
کد امنیتی را وارد کنید :